Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

McDreamy
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
McDreamy
2816 6a1b

June 30 2015

McDreamy
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
McDreamy
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
— Adam Mickiewicz
1830 9b21
Reposted fromreylin reylin viakobietaSukcesu kobietaSukcesu

June 18 2015

McDreamy
be with someone who always wants to know how your day was.
McDreamy
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viapimpmyheart pimpmyheart

May 15 2015

McDreamy
2169 8c32
Reposted frompyysia pyysia viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
McDreamy
8846 b0e1 500
McDreamy
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć. 
— Tess Gerritsen
Reposted fromloverdose loverdose viams-kate ms-kate
McDreamy
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viapimpmyheart pimpmyheart
McDreamy

May 07 2015

McDreamy
Reposted fromshakeme shakeme viacouples couples
McDreamy
McDreamy
Jak można się nie uśmiechać kiedy słyszy się w nocy, przez telefon - "dobrze, że Cię mam. Jak wrócisz nie wypuszczę Cię z rąk". Czy może być coś lepszego niż czucie się potrzebną, chcianą? Że jest gdzieś tam ktoś kto Cię pragnie i szczerze za Tobą tęskni...

April 19 2015

McDreamy
Dla niego jesteś taka jaka być powinnaś, bo nie ma na świecie faceta, który siedziałby z dziewczyną, która go nie interesuje. Kiedy to kwestionujesz, to nie tylko mówisz o sobie źle. Przede wszystkim mówisz mu, że jest totalnym bezguściem, bo podoba mu się brzydki i zepsuty samochodzik.
— Volant
Reposted frommadeliine madeliine viakobietaSukcesu kobietaSukcesu

March 25 2015

McDreamy
7432 f2b1
Reposted fromfoina foina viatrele-morele trele-morele
McDreamy
8383 d877
Reposted fromdrinkcoffee drinkcoffee viams-kate ms-kate
McDreamy
2453 5b4d
Reposted fromarbuzy arbuzy viakobietaSukcesu kobietaSukcesu

March 22 2015

McDreamy
5142 9d11
Reposted fromiamstrong iamstrong viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl